top of page

Harald Hardråde - Den siste vikingkonge

Harald "Hardråde" Sigurdson og Ringerikes Vikinghistorie


Harald Hardråde vikingkongen.

Harald ble født på Ringerike i 1015 og var halvbror til Olav den Hellige, som også var konge av Norge. Harald Hardråde var kjent for sin styrke, mot og utholdenhet, han var også en dyktig kriger og hærfører.

I følge Snorre Sturlasons Heimskringla var det fire konger i vikinghistorien som hørte hjemme på Ringerike:


  1. Halvdan Svarte

  2. Sigurd Syr

  3. Olav den Hellige

  4. Harald Hardråde


Halvdan Svarte på 800 tallet, sies å være hauglagt i Halvdanshaugen på Stein Gård. Gården og haugen er godt synlig fra E16 ved Steinsletta, så hold utkikk når du kjører forbi.


Bilde av inngangsporten til Stein Gård i ringerike.

Foto: Stein Gård


Sigurd Syr, lokal småkonge på slutten av 900 tallet fostret sammen med dronning Åsta både "Olav Den Hellige" Haraldson (stesønn) og Harald "Hardråde" Sigurdson (sønn).


Harald Hardråde startet sin lange militære karriere allerede på Stiklestad i 1030. Han så da sin halvbror Olav falle i slaget, og kongemakten i Norge falle ut av familiens hender.


Såret kom han seg unna til Sverige, og reiste tidlig på 1030 tallet til Kiev. Her gikk han i tjeneste hos kong Jaroslav den vise. Han steg raskt i gradene og fikk en betrodd alliert i Jaroslav.


Etter noen år dro han videre til Miklagard, (Istanbul), hovedstaden i det Østromerske keiserdømme.


Som stadig mektigere offiser i keiserens Varing-garde, samlet han seg enorme rikdommer.

På midten av 1040 tallet kom han tilbake til Norge, og regjerte som konge sammen med sin nevø Håkon. Dette varte bare ett års tid, før Håkon døde av ukjente årsaker.


Haralds regjeringstid varte i ca. 20 år og endte i slaget ved Stamford Bridge, 25 september 1066, hvor han ble drept. I følge en rekke historikere markerte slaget slutten på vikingtiden i Europa.


I dag er Harald Hardråde fortsatt en av de mest kjente og respekterte vikingkongene i Norges historie. Hans modige og eventyrlige liv har inspirert mange, og hans arv lever videre i dagens Norge


Hvorfor ble Harald kalt Hardråde?


Harald Hardråde ble kalt “Hardråde” fordi han var en hard og uredd leder som alltid var villig til å ta risikoer for å oppnå sine mål. Han var også kjent for sin styrke og utholdenhet, og han var en dyktig kriger og hærfører. Han var en av de få vikingkongene som klarte å samle store deler av Norge under sitt styre.


Harald Hardråde var også kjent for sine militære ekspedisjoner og erobringer. Han ledet flere vellykkede angrep på England og var en av de første vikingene som forsøkte å erobre landet. Han var også involvert i kriger og konflikter i Danmark og Sverige, og han var en av de få vikingkongene som klarte å etablere et imperium som strakte seg over hele Skandinavia.


Kunstnersjelen Harald


Harald Hardråde var en stor tilhenger av utforsking og oppdagelse, og han var en av de første vikingene som seilte til Island og Grønland. Han var også en stor tilhenger av kunst og kultur, og han var en stor beskytter av skaldene, som var de som skrev og fremførte dikt og sanger om vikingenes bedrifter.


Ringeriksstilen blir født


Samtidig som Olav Haraldson og Harald Sigurdson regjerte hadde man på Ulvøya i Steinsfjorden et stort steinbrudd. Der brøt man rød Ringeriks sandstein. Denne sandsteinen ble blant annet brukt til store runesteiner, hvor av den viktigste, Dynnasteinen er utstilt på Kulturhistorisk Museum i Oslo.Vindfløy av en drage i ringerikestil.

Foto: AK Magraff Skipsfløy i Ringerikestil (vindfløy) utstillt på Ringeriksmuseum


Disse steinene var rikt dekorert i en stilart som i våre dager har fått navnet Ringerikestil.

Stilarten finner man i dag igjen på en rekke gjenstander spredt utover hele Europa. Fra Senja i nord til Sicilia i syd, fra Dublin i vest til Ukraina i øst, finner man spor etter en felles europeisk kulturarv som også er hugget i stein her på Ringerike. Dette forteller oss at vikingene også var opptatt av vakker kunst og handel med slike gjenstander.


Historiske funn


Et annet vesentlig arkeologisk funn er Gjermundbufunnet, en gravhaug på Gjermundbo gård i Ringerike, viste seg å inneholde en rikt utstyrt krigergrav. Her fant man også en av meget få fullt rekonstruerte hjelmer fra vikingtid, Gjermundbuhjelmen.


Eldgammel vikinghjelm fra Norge som heter Gjermundbuhjelmen.

Foto: Kulturhistorisk museum, UiO/ Ove Holst


I nåtid finner vi også spor etter våre forfedre i geografien på Ringerike. Mange har vel nytt en da på stranda i Onsakervika, uten å tenke over at navnet betyr vika ved Odins åker.

Utsikten til Onsakervika kan man nyte fra Frøhaug, Frøys Hov. Før man drar nordover til

Norderhov, Njords Hov.


Hele denne historien og mer attåt inkluderer vi i det som bygges på Sundvollen og som i fremtiden skal formidles ombord på vikingskipet, som ennå ikke er navngitt...


Lyst til å besøke oss? Du er velkommen!


Comments


Åpningstider

Vi holder åpent alle lørdager fra kl. 11 - 16.

Alle er velkommen til å stikke innom for å se på vikingskipet og slå av en prat.

Bli med på en reise tilbake til vikingtiden!

#hardraade

bottom of page