top of page
Inger Johanne Social Media (18).png

Runeskrift

#hardraade

Runer var det skriftsystemet som vikingene brukte og de ble brukt til alt fra magi og beskyttelse til å hedre guder og minnes avdøde.

 

Runene ble risset inn i stein, tre eller andre materialer og hadde både praktisk og symbolsk betydning. Disse gamle skrifttegnene, risset inn i tre, bein og metall, bærer med seg historier fra en svunnen tid. 

Runegruppa er siste tilskudd til Hardraade vikingskipforening. Vi meisler runer i stein som er funnet i nærområdet. 

svingerudstein-1200px675.jpg

Våre forfedre brukte runetegn når de skrev

For to tusen år siden brukte vi runer i Norge når vi skulle uttrykke oss skriftlig. Verdens eldste runestein ble funnet lokalt i Hole, nærmere bestemt mellom Svendsrud og Helgelandsmoen. Moro! Den er tidsbestemt til årene rundt år 0 eller litt senere.

Runesteinen er en type rødbrun sandstein som populært kalles ringeriksstein. Den er lett å risse i, og det fant våre forfedre fort ut når skrivetrangen meldte seg. Steinen er i dag utstilt på Historisk Museum. 

Kort fortalt

I løpet av vikingtiden fra 800-tallet frem til 11-hundre tallet, har forskningen vist at det fantes minst syv ulike dekorstiler. Èn av disse er den såkalte ringeriksstilen med ornamentikk der planer og dyreskikkelser tvinner seg i hverandre - noe man ofte har funnet på runesteiner fra Ringerike. Steinen vi bruker finner vi i nærområdet, akkurat som vikingene gjorde. 

Vi tror de ble fraktet med hest og slede over isen fra Ulvøya til Sundvollen. Vi gjetter på at det var slik de gjorde det for 1000 år siden, og vi har følgt deres i fotspor når vi selv har fraktet steiner.

274417309_10158553645352212_5198540664066963160_n_edited.jpg
_K1A3394 hønensteinen_edited.jpg

Vikingtid og runesteiner

Vikingene dekorerte store steinheller med ornamenter og runetegn og satte dem opp der noe viktig hadde skjedd. Steine var gjerne store bautaer som ble prydet ornamenter og runetegn.

Det er funnet flere slike steiner i Norge, blant annet er Alstadsteinen på Toten. På den står det innskrevet med runer at steinen ble “ført ut fra Ringerike, fra Ulvøya”. Med andre ord var Ulvøy et sted vikingene fant emner til sine runesteiner. Selve øya ligger sør i Steinsfjorden inn mot Sundvollen.

Lyst til å bli med?

Vi bygger et fullskala vikingskip på Sundvollstranda, ikke mer enn 1000 meter sør for Ulvøya i Steinsfjorden.


Tanken om å hente emner til runesteiner fra Ulvøya var nærliggende og som tenkt så gjort. Etter tillatelse fra grunneierne, hentet vi ut fem store steiner på gammelmåten med hest og slede over isen.


Neste skritt var å etablere en gruppe som kunne hugge og risse runer og ornamenter inn i steinene. Nå er vi syv personer som er i gang -og det er plass til flere! Velkommen skal dere være. 

 

Runegruppa holder til på Frivillighetens hus i Hønefoss på vintersrid hvor vi møtes i eget lokale hver mandag kl 1800. Vi har også reist en egen "runebu" på byggeplassen der vi holder til når været tillater.

Her øver vi oss på å meisle runer og utsmykning, med og uten farger. Vi tar gjerne mot flere i gruppa - ingen forkunnskaper er nødvendig!

Untitled design - 2024-04-07T112642.274.png

Anbefalte videoklipp:

164098189_10157937753902212_5057584184592773768_n_edited.jpg

Har du noe på hjertet eller lurer du på noe?

Da er det bare å ta kontakt :)

  • Facebook
  • Instagram

Du spør, vi svarer

Du hører fra oss snart!

bottom of page