top of page
Hardraade logo4.pdf (2).png

Våre samarbeidspartnere og bidragsytere

Hardraade Vikingskipforening sine amarbeidspartnerne er bedrifter, organisasjoner, og enkeltpersoner som støtter prosjektet finansielt eller med tid, kompetanse og gaver.  

Vi setter enorm pris på alle våre bidragsytere og legger ikke sjul på at vi ikke hadde klart oss uten dere. Tusen takk!

Du kan også støtte oss ved å bli medlem eller å delta som frivillig i en av våre spennende arbeidsgrupper. 

Vi ønsker også takke:

  • Petra Venås Legat

  • Ask Gods

  • Edvard Aas, Homborsund

  • Østre Bergsund Gård

  • Skogbruksnæringen

bottom of page